Lekker veel ruimte om te spelen!
We leren goed rekenen en lezen!
Ik vind het leuk om anderen te helpen!
We doen leuke activiteiten!

Goed onderwijs

Op de Speel- en Werkhoeve bieden we onze leerlingen goed en doelgericht onderwijs. Taal, lezen en rekenen vormen een stevige basis.Fijne sfeer

We willen dat iedere leerling zich zo goed mogelijk ontwikkelt en met plezier naar school gaat. Ieder kind mag zichzelf zijn en houdt rekening met de andere kinderen in de groep. Samen maken we er een fijne school van.

Brede ontwikkeling

De Speel- en Werkhoeve wil graag onze leerlingen een brede ontwikkeling meegeven. We vinden het van groot belang dat de leerlingen van onze school kennis maken met de wereld buiten het klaslokaal.

Een betrokken school

De mening en betrokkenheid van kinderen én ouders is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. We hebben een open houding naar onze leerlingen én ouders.

Zo houden we regelmatig ouder- en kindgesprekken. We stimuleren ouderbetrokkenheid en waarderen het dat ouders en kinderen meedenken en -werken aan de ontwikkeling van de school. Zoals in de MR, ouderraad en het kinderparlement.

We voelen ons verbonden met onze omgeving en staan open voor ontwikkelingen in onze omgeving.

De Speel- en Werkhoeve: 7 redenen

  1. Een fijne sfeer
  2. Goed onderwijs met goede resultaten
  3. Een breed aanbod
  4. Creativiteit, muziek en bewegen
  5. Betrokkenheid van ouders wordt gewaardeerd
  6. Een enthousiast en ervaren teamteam.
  7. Een stevige basis met toekomstgerichte vernieuwingen

Ook samen spelen en werken op onze school ?