Breder kijken

Breder kijken

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met de wereld buiten het klaslokaal. We willen verdergaan dan lesboeken door excursies, gastlessen en praktijkgerichte themalessen. We richten ons daarom op drie thema’s uit de wereld buiten de school: cultuur, natuur en techniek.

De thema’s zijn als volgt verdeeld over de groepen: Cultuur voor groep 3 & 4. Natuur voor groep 5 & 6. Techniek voor groep 7 & 8.

Groep 1 & 2 kiezen uit de drie thema’s dat wat past in hun onderwijsprogramma. Door dit programma krijgen de leerlingen een brede kijk op hun directe leefwereld en op hun eigen interesses en talenten. De Breder Kijken aanpak, met gastlessen, themalessen en excursies vind je bijvoorbeeld ook terug in ons natuur- en muziekonderwijs.

Natuur

Voor ons natuuronderwijs gebruiken wij de methode Wijzer door de Natuur. Daarnaast hebben alle groepen ieder jaar een educatieve activiteit in en/of over de natuur.

Begeleiders van het NME (Natuur- en MilieuEducatie) de Watersnip begeleiden deze activiteit. Bij dit buitenschools leren worden allerlei vakken geïntegreerd zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Daardoor leren kinderen bewuster naar hun leefomgeving kijken. Ze gaan allerlei verbanden zien en ontdekken tijdens de buitenles.

De lessen vinden plaats in parken, bij rioolgemalen, langs de slootkant en in het weiland. Ook maken we gebruik van leskisten: zo kan het zijn dat we champignons kweken, uilenballen uitpluizen of vlinders zien groeien.

Cultuur

Onder cultuureducatie verstaan we alle educatieve activiteiten en vormen, waarbij cultuur als doel of middel wordt ingezet. We willen leerlingen in contact brengen met kunst, cultuur, erfgoed en media. Cultuur in de ruimste zin van het woord.

De kinderen oriënteren zich op de wereld dichtbij, veraf, toen en nu. Wij nemen als school deel aan activiteiten die gecoördineerd worden door het Kunstgebouw. Kijk|Kunst laat kinderen van groep 1 t/m 8 kennismaken met alle vormen van kunst. Kinderen uit groep 1 t/m 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas.