Rekenen en taal

Rekenen

Elke dag wordt er gerekend op de Speel- en Werkhoeve. De basis wordt spelenderwijs gelegd in groep 1 -2. We vinden het belangrijk dat de leerlingen een duidelijke instructie krijgen van de leerkracht.

We gebruiken daar allerlei hulpmiddelen voor: het digibord, instructiefilmpjes en rekenmaterialen. In de onderbouw zijn we geïnspireerd door de methode Met Sprongen Vooruit.

Vanaf groep 4 werken we met Chromebooks (met Snappet) voor het oefenen. Op deze manier werken de leerlingen op hun eigen niveau. De goede rekenaars bieden we daarnaast extra uitdaging met extra moeilijke rekenopgaven en rekenspelletjes.

In elke groep wordt regelmatig gespeeld met rekenspelletjes. Ook doen we mee met de grote Rekendag.

Lezen

In groep 1-2 wennen de kleuters al aan letters en woorden. Ze leren hakken en plakken en herkennen letters. In groep 3 start het leesonderwijs met behulp van de methode Veilig Leren Lezen.

In de groepen 4 t/m 8 wordt het technisch lezen verder ontwikkeld met behulp van de methode Karakter. Het is een methode voor voortgezet technisch lezen en leesbevordering. Er is extra hulp voor leerlingen met leesproblemen. Zij oefenen samen met een oudere leerling in het programma Bouw!

Vanaf halverwege groep 4 oefenen onze leerlingen met begrijpend lezen. Ze leren de verschillende leesstrategieën en oefenen zo teksten steeds beter te begrijpen. We gebruiken hiervoor de methode Leeslink via het digibord met elke week actuele teksten.

Regelmatig bezoeken de kinderen de bibliotheek. De kinderen leren zo de weg naar én in de bibliotheek. Daarnaast organiseert de bibliotheek leuke workshops op school om de leesmotivatie te bevorderen: ontmoetingen met schrijvers, kraak de kluis of het schrijven van je eigen (strip) verhaal.

Schrijven

Het is belangrijk netjes te leren schrijven. In alle groepen krijgen de leerlingen schrijfles met de methode Pennenstreken. Vanaf groep 7 wordt typeles aangeboden. (Snel leren typen met 10 vingers.)

Taal

Taal bestaat uit veel onderdelen o.a. spreken, luisteren, spelling en woordenschat. We volgen de methode Taal Actief.

We oefenen een aantal keer per week met het maken van een dictee. Ook is er in de bovenbouw veel aandacht voor werkwoordspelling.

Leerlingen schrijven stukjes voor de nieuwsbrief.

Engels

Vanaf groep 1 starten we met Engels. We beginnen al vroeg met het aanleren van deze vreemde taal, omdat dit een voorsprong oplevert bij het aanleren van andere talen in het voortgezet onderwijs.

In de onderbouw gebeurt dit vooral spelenderwijs via een liedje of spelletje. Thema’s sluiten aan op de alledaagse onderwerpen, zodat kinderen de basisbegrippen al snel kunnen toepassen in de meest voorkomende situaties.

Het spreken en luisteren krijgt veel aandacht, zodat onze leerlingen vertrouwd raken met de Engelse taal.