Waar we voor staan

Waar we voor staan

Onze visie, waarvoor we staan en gaan: we willen onze kinderen (onze jonge burgers) de basiskennis, houding en vaardigheden leren die nodig zijn om als burger samen te leven én samen te leren in de eigen leefomgeving en samenleving. We willen goed en breed onderwijs aanbieden.

Identiteit

Onze katholieke identiteit geeft ons inspiratie voor ons dagelijks handelen.

In onze Trefwoord-lessen en onze vieringen komt het expliciet naar voren en ook in onze betrokkenheid en verbondenheid met elkaar.

We zijn een Gezonde School en dat merk je in ons denken en doen.

Goed onderwijs

Op de Speel- en Werkhoeve bieden we onze leerlingen goed en doelgericht onderwijs.

Taal, lezen en rekenen vormen een stevige basis.

We gebruiken moderne methodes en leermiddelen.

Brede ontwikkeling

We bieden een breed en gevarieerd aanbod om de cognitieve (het denken, de waarneming en de fantasie) en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met de wereld buiten het klaslokaal. We willen verdergaan dan lesboeken door excursies, gastlessen en praktijkgerichte themalessen.

Pedagogisch klimaat

We willen dat iedere leerling zich zo goed mogelijk ontwikkelt en met plezier naar school gaat. Kinderen presteren beter als ze zich veilig voelen en uitgedaagd worden.

Ieder kind mag zichzelf zijn en houdt rekening met de andere kinderen in de groep. Een fijne sfeer op school waar iedereen zich welkom, gezien en gehoord voelt.

We werken oplossingsgericht: waarbij we uitgaan van de gewenste situatie en richten ons daarbij op behaalde successen, mogelijkheden en competenties.

Betrokkenheid

De mening en betrokkenheid van kinderen én ouders is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. We hebben een open houding naar onze leerlingen én ouders. Zo houden we regelmatig ouder- en kindgesprekken.

We stimuleren ouderbetrokkenheid en waarderen het dat ouders en kinderen meedenken en -werken aan de ontwikkeling van de school, in de MR, ouderraad en het kinderparlement. We voelen ons verbonden met onze omgeving en staan open voor ontwikkelingen in onze omgeving.

Professionele organisatie

Het team van de Speel- en Werkhoeve is samen verantwoordelijk voor alle leerlingen en het onderwijs op school.

We werken voortdurend aan onze ontwikkeling en vieren onze behaalde resultaten.

We zijn trots op onze school en onze leerlingen en delen dat graag met onze omgeving.