Snappet

Hoe werkt Snappet? 

De Speel- en Werkhoeve werkt al enkele jaren met Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Elke leerling vanaf groep 4 t/m 8 heeft een eigen Chromebook met Snappet.

De leerkracht geeft instructie. Na de instructie kunnen de leerlingen oefenen op Snappet.

Werken op niveau

Het verwerkingsmateriaal is geordend binnen de structuur van de gebruikte methode. Gedegen instructie blijft belangrijk. De leerlingen zien direct of de opgave goed gemaakt is en krijgen de mogelijkheid om fouten te verbeteren.

Ook biedt Snappet kansen voor het differentiëren. Na het afronden van de les van die dag heeft de leerling de mogelijkheid extra te werken. Achter elke les staat een plusje (+).

Hiermee komen de kinderen in het programma van het extra werk. Dit kan zowel extra oefenen zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de lessen gemaakt hebben. Daarboven is nog de ‘grote plus’: extra werk op basis van individuele leerdoelen die de leerling met de leerkracht afspreekt.

Gelijk nakijken

Een groot voordeel van het werken met Snappet is dat de leraar in de les op het “dashboard” kan zien als leerlingen tegen een probleem aanlopen. Ook kan gezien worden dat leerlingen zelf fouten herstellen.

De feedback die de leerling onmiddellijk krijgt helpt hem vaak om de rest van vergelijkbare opgaven goed te doen. Bij toetsen krijgen de leerlingen niet te zien of ze de opgave goed hebben gemaakt.

Als ze tijdens het maken van de toets zelf hun werk controleren, kunnen ze nog wel verbeteringen aanbrengen. In de praktijk blijkt dat de leerlingen bijvoorbeeld bij rekenen 2,5 keer het aantal opgaven maken t.o.v. het werken op papier.

De leraar kan de resultaten van de leerlingen nauwkeurig volgen en vergelijken met klasgenoten. Ook vergelijkingen op school-, bestuursniveau en landelijk niveau zijn mogelijk. Correctie van het gemaakte werk kost maar een fractie van de tijd en evaluatie van het onderwijsproces wordt eenvoudiger.

Snappet op de Speel-en Werkhoeve

We gebruiken de snappets ter ondersteuning van de vakken rekenen en spelling. Onze leerlingen werken ook nog met werkbladen en schriften. Zeker voor spelling is het schrijven op woorden erg belangrijk. Daarom krijgen onze leerlingen nog steeds wekelijks schrijfles (in een oefenschrift). 

De leerkrachten hebben training gehad over het gebruik van Snappet in de klas. De leerlingen en leerkrachten zijn er erg enthousiast over. 

Wilt u meer weten over Snappet kijk dan eens op http://www.snappet.org