Persoonlijke en sociale ontwikkeling

Levensbeschouwelijk onderwijs

We besteden aandacht aan levensbeschouwelijk onderwijs aan de hand van de methode Trefwoord. Deze methode bestaat uit thema’s gebaseerd op de Bijbelverhalen en de belevingswereld van kinderen. Zo treffen die twee werelden elkaar in de verhalen.

Er is aandacht voor de Christelijke vieringen en feesten en vieringen uit andere wereldgodsdiensten. We willen kinderen laten ervaren hoe liefde, respect, waardering en vergeving voelt. De traditionele feesten Kerstmis en Pasen vieren we samen, meestal met de hulp van de kerk.

KiVa

De Speel- en Werkhoeve is een KiVa school. KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen.

KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. We vullen dit aan met bijvoorbeeld de Gouden Weken, mediamasters en Gezonde School lessen.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Het motto is: “Samen maken wij er een fijne school van!” Lees meer over KiVa

Gezonde School

In de verschillende lessen besteden we aandacht aan het belang van een gezond lichaam en een gezonde geest.

We leren onze leerlingen wat een groei-mindset is en ontwikkelen hun zelfinzicht. In de “kriebels in je buik” lessen praten we met de leerlingen over de lichamelijke ontwikkeling, dat we allemaal anders zijn en hoe je je grenzen aan kunt geven.

Daarnaast organiseren we (thema)lessen over o.a. gezonde voeding, het belang van bewegen en het maken van keuzes met gezond verstand.

Burgerschap

Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij, die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving én in de samenleving.

Burgerschap is geen vak. Het is leren door te doen. We oefenen met de kinderen democratische principes in de klas en op school. We geven kinderen verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatieven.

Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van onze school. Wij zien actief burgerschap als een pedagogische opdracht van school. Het zit in ons onderwijsaanbod. Ons Kinderparlement is een mooi voorbeeld van actief burgerschap.