Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen groep 1

Als uw kind 2 jaar is, kunt u uw kind aanmelden op onze school. Wilt u kennismaken met onze school? Dan kan dat door een gesprek met de directeur. Na de eerste kennismaking leiden wij u rond door het gebouw, waarbij we ook een kijkje in de groepen zullen nemen.

Het heeft onze voorkeur om het kennismakingsgesprek onder schooltijd te laten plaatsvinden, zodat u een helder beeld krijgt van de dagelijkse gang van zaken op school. Wij vinden het fijn als uw kind bij de kennismaking aanwezig is.

Tijdens de kennismaking ontvangt u het inschrijfformulier. Wij willen graag tijdig (rond de 3e verjaardag) weten welke kinderen wij op school mogen verwachten.

Bijzondere situatie

Als uw kind een speciale onderwijsbehoefte heeft, is de inschrijving afhankelijk van de aard van de behoefte van uw kind, het aantal zorgleerlingen in een groep en de groepsgrootte.

We willen dan graag met u in overleg of we uw kind een goede schooltijd kunnen bieden. Kunnen wij uw kind niet de beste hulp bieden, dan zoeken we samen naar een school die wel bij uw kind past.

Wanneer een kind van een andere school komt, winnen we informatie in bij die school. Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen bij eventuele overstappers. Onze uitgangspunten zijn terughoudendheid en zorgvuldigheid.

Samenstelling van de groep

Plaatsing van uw kind(eren) op onze school hangt ook af van de huidige samenstelling en de grootte van onze groepen. Wanneer de groepsomvang boven de 25 leerlingen komt of als we door de samenstelling van de groep niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen behoudt de school zich het recht voor om geen nieuwe leerlingen meer te plaatsen. Daarom is het ook belangrijk uw kind tijdig in te schrijven. Broertjes en zusjes van leerlingen van school hebben voorrang bij plaatsing.

Interesse in een kennismaking ?

Uw kind aanmelden? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.