KiVa

KiVa op de Speel- en Werkhoeve

KiVa is een programma dat scholen gebruiken om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne schooltijd hebben. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”.

Wat is Kiva?

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn om pesten tegen te gaan op basisscholen. 

Het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden daalde op KiVa-scholen met meer dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben deelgenomen aan het KiVa-programma vaker voor gepeste kinderen op.

Verder is aangetoond dat Kiva een gunstig effect heeft op schoolplezier, schoolmotivatie en schoolprestaties. Via metingen in oktober en mei krijgen KiVa-scholen inzicht in de sociale veiligheid van kinderen.

Samen maken we er een fijne school van

Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Het beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Alle kinderen worden hierbij betrokken.

Ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. De KiVa-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma en bestaan uit tien thema’s. Maandelijks is er een nieuw thema aan de beurt waarbij één KiVa-regel centraal staat.

KiVa thema’s

De thema’s onderbouw
Thema 1: Wie zijn wij?
Thema 2: Gevoelens
Thema 3: Wat is een fijne groep
Thema 4: Iedereen is uniek
Thema 5: Herken pesten
Thema 6: Pesten in de groep
Thema 7: Pesten en de groep
Thema 8: Een gepest kind heeft jouw hulp nodig
Thema 9: Wat kan ik doen als ik word gepest?
Thema 10: KiVa-we doen het samen.

De thema’s bovenbouw
Thema 1: Iedereen verdient respect
Thema 2: In de groep
Thema 3: Wat is communicatie?
Thema 4: Herken pesten!
Thema 5: Verborgen vormen van pesten
Thema 6: Gevolgen van pesten
Thema 7: Pesten en de groep
Thema 8: De groep verzet zich tegen pesten
Thema 9: Wat kan ik doen als ik word gepest?
Thema 10: KiVa-we doen het samen.

Steungroep aanpak

Deze aanpak wordt uitgevoerd door het KiVa team wanneer er sprake is van pesten dat niet in de groep kan worden besproken of opgelost.

Hier voorafgaand wordt eerst een gesprek gevoerd met het gepeste kind om in beeld te krijgen wat er is gebeurd. Het stoppen van pesten is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een select groepje kinderen in de steungroep.

Er wordt een steungroep opgericht die gaat proberen de situatie van het gepeste kind te veranderen. Uit ervaringen van andere scholen blijkt dat de steungroep aanpak niet vaak toegepast hoeft te worden.

Informatie voor ouders

Bij het KiVa programma hoort een gids voor ouders. In deze gids staat basisinformatie over pesten en ook hoe ouders thuis het beste over pesten kunnen praten en wat ze kunnen doen wanneer blijkt dat hun kind bij pesten is betrokken.

Bij documenten kunt u het KiVa “Voel je veilig” protocol van de Speel- en Werkhoeve lezen.