Ouderraad

De Ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Speel- en Werkhoeve bestaat uit enkele vaders en moeders die samen met het team allerlei activiteiten organiseren. Dit zijn leuke, gezellige en vaak ook bijzondere activiteiten die ervoor zorgen dat de kinderen met plezier zullen terugdenken aan hun tijd op de Speel- en Werkhoeve. Dankzij de inzet van de OR, maar vooral dankzij de ouderbijdrage die alle ouders aan het begin van het schooljaar betalen, is het mogelijk om de activiteiten te organiseren.

Wat doet de OR

Met de praktische hulp van de OR en de financiële bijdrage worden de volgende activiteiten georganiseerd:

  • het bezoek van Sinterklaas
  • de kerstviering
  • de projectweek
  • de paasviering
  • de sportdag
  • deelname sporttoernooien
  • de musical groep 8
  • het schoolreisje
  • het zomerfeest

Daarnaast versiert de OR de school en denkt en praat mee bij dagelijkse zaken en belangrijke ontwikkelingen van de Speel- en Werkhoeve.

De OR vergadert 9x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U krijgt een uitnodiging voor de jaarvergadering bij de start van het schooljaar. Tijdens deze vergadering legt de OR (financiële) verantwoording af en presenteert zij de plannen voor het nieuwe schooljaar.

OR leden

De OR bestaat uit tenminste 5 en maximaal 11 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

In de schoolgids kunt u lezen wie er in de OR zitten dit schooljaar.

U kunt de OR-leden direct benaderen of een e-mail sturen naar or.speelenwerkhoeve@degroeling.nl

U kunt lid worden van de OR maar ook alleen helpen bij (het organiseren van) activiteiten zoals het Sinterklaasfeest of Kerst.

Financiële bijdrage

Om alle activiteiten goed uit te kunnen voeren is geld nodig. De OR int jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage
U wordt jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €35, – per kind. De OR gebruikt de ouderbijdrage voor de door hen begrote activiteiten.

De ouderbijdrage is echt vrijwillig: alle kinderen mogen altijd mee doen aan de activiteiten.