KMN Kind & Co

KMN Kind & Co Ludens: Buitenschoolse opvang

Onze partner voor de voorschoolse en naschoolse opvang is Kind & Co Ludens. Op BSO de Speel- en Werkhoeve kunnen de kinderen na een intensieve dag lekker ontspannen. In de aula is een gezellige groep ingericht. Daarnaast hebben wij een klaslokaal die ook compleet is ingericht voor de BSO met poppenhoek, bouwhoek en leeshoek. Tijdens het eten en drinken vertellen de kinderen over hun schooldag; dat is altijd een gezellig moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan de georganiseerde activiteiten in de aula, de BSO ruimte, de speelzaal of lekker buiten op het grote plein. Het hele jaar door werkt de BSO met thema’s en in de vakanties worden hier activiteiten of uitjes aan gekoppeld. Voor de kinderen die dat willen is er gelegenheid om, in overleg met ouders, op een rustige plek huiswerk te maken.

De pedagogisch medewerkers van Kind & Co Ludens verzorgen ook voorschoolse opvang (vanaf half acht) van maandag tot en met vrijdag. Tijdens de pauze van school zullen zij ook aanwezig zijn. Voor meer informatie (pakketten en tarieven) zie KMN Kind & Co .

Wilt u een kijkje komen nemen op de BSO? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

De pedagogisch medewerkers zijn bereikbaar op 0172-251520 en per mail bsospeelenwerkhoeve@kindenco.nl

Peutergroep

Ook peuters zijn welkom op de Speel- en Werkhoeve. Onze partner voor de peutergroep is Kind & Co Ludens. Peutergroep Speel- en Werkhoeve biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
De groep heeft een gezellige, mooi ingerichte groepsruimte in school. De peuters kunnen samen met hun leeftijdsgenootjes spelen in diverse hoeken, denk hierbij aan een constructie-bouwhoek en een poppenhoek. Er wordt op de peutergroep gewerkt met de Puk methode. Rondom een thema worden diverse activiteiten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Er zijn activiteiten in de grote- en kleine kring, zowel creatief als spel. Daarnaast wordt er veel gezongen en gedanst. De aangeboden activiteiten stimuleren de spraak-taal vaardigheid, de sociaal-emotionele vaardigheden, de motorische en de zintuigelijke vaardigheden van uw kind. De kinderen maken kennis met samenspelen en samenwerken, omgaan met regels en afspraken.

De peutergroep werkt veel samen met de kleuterklassen van school, zodat de stap naar de basisschool kleiner wordt. De peutergroep is VE-gecertificeerd (voorschoolse educatie).

Voor meer informatie (pakketten en tarieven) zie KMN Kind & Co .

Wilt u een kijkje komen nemen op de peutergroep? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

De pedagogisch medewerkers zijn bereikbaar op 0172-251520 en per mail pgspeelenwerkhoeve@kindenco.nl